Početna


Hub 22 je interaktivini centar koji radi na promoviranju, zagovaranju, edukaciji i praktičnom radu u oblasti društvenog poduzetništva i inovacija.


Naš cilj je da obrazujemo i motiviramo potencijalne društvene poduzetnike koji će koristiti svoje vještine da rješavaju društvene probleme kroz poduzetničke poduhvate, kao i da pokrećemo vlastite društvene biznise.

adresa
Alekse Šantića 25, 88000 Mostar, BiH
telefon
+387 36 561 107
e-mail
hub22info@gmail.com
Contact Us
Sending